Osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, przygotowujące się do usamodzielnienia, mogą trenować niezbędne umiejętności praktyczne, społeczne i zawodowe w domu treningowym, działającym w ramach projektu “Osiedlu Sitowie” przy ul. Sitowie 31 w Gdańsku.

W tym celu oferujemy miejsca hostelowe czasowego pobytu, umożliwiające przygotowanie do samodzielnego zamieszkania i podjęcia zatrudnienia. Okres wsparcia wynosi 24 miesiące.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@spir.org.pl lub pod numerem telefonu (58) 344 09 53.

Powrót