W ramach zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej proponujemy aktywizację społeczną i zawodową w różnorodnych pracowniach, rehabilitację ruchową, zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie psychologa oraz doradcy zawodowego.

Adresatami są osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zajęcia odbywają się w godzinach 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Stowarzyszenia SPiR przy ul. Batorego 12 w Gdańsku. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach terapeutycznych zapraszamy do kontaktu na wtz@spir.org.pl lub pod numerem (58) 344 09 53.

Powrót