About BrooklynAbout Brooklyn
About Brooklyn

O NAS

Stowarzyszenie SPiR jest Organizacją Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdańsku,
działającą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem: niepełnosprawnych, przewlekle i psychicznie chorych oraz seniorów.

About Brooklyn
Our Service

NASZE DZIAŁANIA

Rozwijanie zdolności i zainteresowań

Indywidualne ukierunkowanie w oparciu o posiadane talenty, zdolności artystyczne i zainteresowania

Usamodzielnianie i trening umiejętności

Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu życia codziennego oraz kompleksowy trening samodzielności

Ukierunkowanie zawodowe

Kreowanie postawy przedsiębiorczej oraz przygotowanie do udziału w rekrutacji i podjęcia zatrudnienia

Integracja i rehabilitacja

Nawiązywanie relacji społecznych oraz dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną

Our Service
About Brooklyn

NASZE PLACÓWKI

WTZ
ŚDS-R
ŚDS-S
SITOWIE
KLUB-S
KLUB-P
About Brooklyn

KONTAKT

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji
ul. Batorego 12, 80-251 Gdańsk
tel. (58) 344 09 53
e-mail: biuro@spir.org.pl
KRS: 0000 300 684

DO POBRANIA