Stowarzyszenie SPiR


Zerwij z szarością ...
... i dołącz do nas !

POZNAJ NAS BLIŻEJ !
About BrooklynAbout Brooklyn
About Brooklyn

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 04.11.2020 DO ODWOŁANIA
NASZE PLACÓWKI FUNKCJONUJĄ W TRYBIE ZDALNYM.

e-zajęcia

About Brooklyn
About Brooklyn
About Brooklyn
About Brooklyn

INFORMACJA O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji realizuje projekt Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Celem projektu jest zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania podczas zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 630 170,25 PLN

Pozyskana kwota dofinansowania w ramach projektu: 7 440 zł

About Brooklyn
About Brooklyn

O NAS

Stowarzyszenie SPiR jest Organizacją Pożytku Publicznego z siedzibą w Gdańsku,
działającą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem:
niepełnosprawnych, przewlekle i psychicznie chorych oraz seniorów.

About Brooklyn
About Brooklyn
About Brooklyn
Our Service

NASZE DZIAŁANIA

Rozwijanie zdolności i zainteresowań

Indywidualne ukierunkowanie w oparciu o posiadane talenty, zdolności artystyczne i zainteresowania

Usamodzielnianie i trening umiejętności

Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu życia codziennego oraz kompleksowy trening samodzielności

Ukierunkowanie zawodowe

Kreowanie postawy przedsiębiorczej oraz przygotowanie do udziału w rekrutacji i podjęcia zatrudnienia

Integracja i rehabilitacja

Nawiązywanie relacji społecznych oraz dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną

Our Service
About Brooklyn

NASZE PLACÓWKI

WTZ
ŚDS-R
ŚDS-S
SITOWIE
  KLUB-S
   KLUB-P
    About Brooklyn

    KONTAKT

    Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

    ul. Batorego 12, 80-251 Gdańsk

    tel. (58) 344 09 53

    e-mail: biuro@spir.org.pl

    KRS: 0000 300 684

    DO POBRANIA